Logo SVBB
 
 
SVBB - Sportschützenverband beider Basel